UDZIAŁ I POCZĄTEK DROGI KOLEJARZY W WALCE O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

Tekst patriotycznej rezolucji z 14.07.1905 roku:

„Ogół pracowników Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej postanawia z dniem 15 lipca 1905r. wszelkie czynności i korespondencje służbowe bez ograniczeń i wyłączeń prowadzić tylko w języku polskim w mowie i piśmie. Zarazem żąda, ażeby wszelkie napisy informacyjne na kolei warszawsko-wiedeńskiej były bezzwłocznie wprowadzone w języku polskim’’.

O Projekcie

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” przy wsparciu Fundacji Grupy PKP rozpoczęła realizację wieloletniego projektu elektronicznej bazy kolejarzy zasłużonych w walce o polską niepodległość w XX w. W bazie autorzy pragną upamiętnić polskich kolejarzy, “cichych bohaterów” walk o niezawisłość naszej Ojczyzny pod zaborami, w I czy II wojnie światowej, a także w okresie komunizmu.

CZYTAJ DALEJ >>

Odznaka upamiętniająca rezolucję podjętą przez kolejarzy DŻWW (Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej) w dniu 14 lipca 1905 roku i przedstawioną Dyrektorowi Zarządu Kolei.