Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Julian Czabak

Data urodzenia: 01-02-1897
Miejsce urodzenia: Halicz, pow. Stanisławów, woj. stanisławowskie
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Teresa
Nazwisko rodowe matki: Zaklińska
Data śmierci: 20-09-1966
Miejsce śmierci: Strzelin, pow. Strzelin, woj. dolnośląskie
Służba w PKP: W II RP Pan Julian był pracownikiem PKP na stacji kolejowej w Stanisławowie. W dokumentach archiwalnych z 1924 r. figuruje jako konduktor.
Represje – więzienia/obozy: Aresztowany 21.06.1940 r. przez NKWD w Stanisławowie po stawieniu się z pracy na wezwanie władz sowieckich. Został oskarżony o sabotaż na kolei – złe uformowanie pociągu towarowego odchodzącego ze Stanisławowa do Czortkowa w maju 1940 r., który się następnie wykoleił. W rzeczywistości z uwagi na oskarżenia stawiane w śledztwie przyczyną aresztowania była jego przedwojenna służba wojskowa, udział w wojnie polsko-bolszewickiej i aktywna przynależność do organizacji społecznych II RP. Przebywał w więzieniu w Stanisławowie. Skazany wyrokiem sądu z dnia 10.08.1940 r. na 8 miesięcy przymusowych robót. Wyrok z uwagi na brak akceptacji Moskwy sowieckie władze lokalne zrewidowały w dniu 27.11.1940 r. i skazały Pana Czabaka ostatecznie na 2 lata łagru i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich. 19.02-09.03.1941 r. – więzienie przesyłowe w Charkowie. Łagry na Kołymie : Buchta Nachodka, Misi-Stafi (praca przy rozładunku wagonów, budowie dróg). Zwolniony z łagru wraz z 14 Polakami dnia 29.08.1941 r.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: Droga do Armii Polskiej w ZSRR : Buchta Nachodka – Władywostok (02.09.1941) – Czelabińsk (15.09.1941, namowy na pracę w kołchozach, nie zgodzili się) – Buzułuk. Przyjęty do Armii Polskiej – przydział Baon Saperów Kolejowych. Służba w 11, a następnie 1 Baonie Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu (nr ewid. 1897/113/III). Przeszedł cały szlak bojowy 2 Korpusu. W 1947 r. powrócił z Wielkiej Brytanii do Polski.
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska (po raz pierwszy, 1946 r., nr legit. 4798), Italy Star (1946 r., nr legit. 78 1 Baonu Saperów Kolejowych)
Dodatkowe informacje:

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. W momencie wybuchu II wojny światowej był żonaty i miał 5 dzieci. Pan Julian zmarł w 1966 r. w Strzelinie i został pochowany na cmentarzu przy ul. Oławskiej – sektor III, rząd B, grób 20.

Skany / fotografie: