Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Józef Durkalec

Data urodzenia: 17.03.1924 r.
Miejsce urodzenia: Sambor, woj. lwowskie
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Lobus
Data śmierci: 11.02.2009 r.
Miejsce śmierci:
Służba w PKP: W 1941 r. Pan Durkalec rozpoczął pracę na kolei w Samborze jako pomocnik maszynisty. Po powrocie z łagrów sowieckich do Polski pracował w okresie 27.02.1956-31.03.1982 w PKP – lokomotywownia MD Jelenia Góra, DOKP Wrocław jako ślusarz, pomocnik maszynisty, maszynista pojazdów trakcyjnych II i I klasy.
Represje – więzienia/obozy: 20.05.1945 r. aresztowany przez kolejowe NKWD w Samborze, więziony : Sambor (więzienie kolejowego NKWD), Lwów (więzienie śledcze kolejowego NKWD Lwów ul. Sądowa; więzienie ul. Krasińskiego; Trybunał Wojenny NKWD; więzienie ul. Łąckiego; punkt przesyłkowy ul. Pełtewna 45/47; wyjazd do Workuty – 11.1945 r.); skazany za przynależność i działalność w AK; art. 54-1A i 11 KK USRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD we Lwowie z 20-23.08.1945 r. – 6 lat łagru; więzień łagrów sowieckich: 09.1945-05.1951 – Komi ASRR – Workuta – WMZ Workucka Fabryka Mechaniczna – praca przy montażu urządzeń kopalnianych; jesień 1948-05.1951 r. – spec obozy Workuta – kopalnia węgla kamiennego – „Kapitalnaja”, Ślud-Rudnik – praca jako górnik dołowy. Zwolniony z łagru 20.05.1951 r. Przebywał na przymusowym zesłaniu w ZSRR w okresie 05.1951-12.1955 r. – Krasnojarski Kraj, Uderejski rajon, wieś Rybna nad Angarą – „Jenisiej -snab-stroj” – praca przy wyładunku barek; 1955 r. – praca w MTS – Motor-Traktornaja Stancja – spawacz, elektryk. Do Polski przybył 30.12.1955 r.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: żołnierz Okręgu Lwowskiego AK Obwód Sambor, szeregowy, kolejarz w służbie łączności na liniach Sambor-Drohobycz-Przemyśl-Lwów-Stanisławów – przewożenie na parowozie rozkazów, meldunków, prasy, broni; ps. „Drukarz”
Posiadane odznaczenia:
Dodatkowe informacje:

Przed II wojną światową Pan Durkalec ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną im. Króla Władysława Jagiełły w Samborze. W latach 1939-41 pracował w kuźni jako pomocnik kowala. Na zesłaniu w ZSRR ożenił się. W 1953 r. urodził się mu syn Władysław. Do Polski Pan Józef powrócił wraz z rodziną.

Skany / fotografie: