Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Stanisław Kondak

Data urodzenia: 04.04.1927 r.
Miejsce urodzenia: Marcinowicze, pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Klincewicz
Data śmierci: 06.03.2012 r.
Miejsce śmierci: Mościsko Dzierżoniowskie, pow. Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
Służba w PKP: Po powrocie do Kraju w 1956 r. z łagrów sowieckich Pan Kondak pracował jako kolejarz
Represje – więzienia/obozy: Aresztowany 12.07.1951 r. przez NKWD w Grodnie, więziony w więzieniach : Grodno, Orsza, Kirów. Skazany przez władze sowieckie za przynależność do AK; art. 63-1 KK BSRR – 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw publicznych; Więzień łagrów sowieckich – Komi ASSR – Workuta, łagier nr 8 – szachta Rudnik i Kapitalna nr 1 – praca pod ziemią w kopalniach węgla. Zwolniony w 1956 r., w tymże roku powrócił do Polski.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk – zaprzysiężenie przy ul. 1 Maja w Wołkowysku, przysięgę odebrał mjr Jarzębina; ps. “Róża”
Posiadane odznaczenia: Krzyż Zesłańców Sybiru, Medal Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Odznaczenie Związku Inwalidów Wojennych RP
Dodatkowe informacje:
Skany / fotografie:

źródło zdjęcia : archiwum rodzinne Marcina Czałkiewicza