Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Aleksander Lachczyk

Data urodzenia: 19.07.1895 r.
Miejsce urodzenia: Żurawica, pow. Przemyśl, woj. lwowskie
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Waleria
Nazwisko rodowe matki: Strońska
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Służba w PKP: od 31.12.1918 r. do 1939 r. – pracownik DOKP Lwów – pomocnik maszynisty, maszynista parowozu, dyspozytor parowozu, a na koniec zawiadowca parowozowni w MD Czortków. Po II wojnie światowej i powrocie do Polski w okresie 29.01.1947-21.01.1948 – pracownik warsztatów głównych I klasy Bydgoszcz – referendarz; 22.01-15.10.1948 – Warsztaty Główne I klasy Bydgoszcz Wschód – p.o. naczelnika Parowozowni Głównej I klasy; 16.10.1948-31.10.1950 – MD Słupsk DOKP Szczecin – naczelnik oddziału mechanicznego
Represje – więzienia/obozy: Aresztowany w 1939 r. przez Sowietów, wyrok wydany 28.12.1939 r. Karę odbywał w łagrach sowieckich – na terenie Ukraińskiej SSR, a następnie w okresie 28.06.1940-15.09.1941 r. w Komi ASSR, Workutłag
Służba wojskowa lub konspiracyjna: W czasie II wojny światowej ochotnik do Armii Polskiej w ZSRR – wcielony 09.02.1942 r. w Kermine i przydzielony do Baonu Drogowego w Narpaju. 08.04.1942 r. przeniesiony do Baonu Kolejowego. Po ewakuacji z ZSRR żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu – stopień wojskowy – kapral (awans 11.11.1944 r.). Z powodu chęci powrotu do Kraju zdemobilizowany 31.10.1946 r. i został przeniesiony do obozu repatriacyjnego nr 98 w Szkocji. 08.01.1947 r. powrócił do Polski.
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (przed II wś), Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu, Medal Wojska po raz pierwszy, “Gwiazda Italii”
Dodatkowe informacje:

W latach 1909-1912 uczeń ślusarski w Fabryce Budowy Maszyn w Sanoku. Absolwent 2-letniego kursu technicznego w Wiedniu – ślusarz maszynowy, a następnie w latach 1913-1914 pracownik Fabryki Wyrobów Mebli w Wiedniu. W latach 1914-1918 zatrudniony w fabryce broni.

Skany / fotografie:

1. Aleksander Lachczyk, zdjęcie z 1950 r., źródło : Archiwum PKP w Sosnowcu