Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Wincenty Szymański

Data urodzenia: 19.03.1904 r.
Miejsce urodzenia: Lnisno, pow. Skierniewice, woj. łódzkie
Imię ojca: Jan
Imię matki: Apolonia
Nazwisko rodowe matki:
Data śmierci: 24.12.1985 r.
Miejsce śmierci: Piastów, woj. mazowieckie
Służba w PKP: Przed II wojną światową pracownik DOKP Warszawa oraz Ministerstwa Komunikacji. Po powrocie do Polski z internowania w ZSRR ponownie pracował w Ministerstwie Komunikacji.
Represje – więzienia/obozy: W  1943 r.  był  przez  kilka  miesięcy  więziony  na  Pawiaku  za  organizowanie  pomocy  dzieciom  Zamojszczyzny. Wykupiony z niewoli powrócił do pracy konspiracyjnej. Aresztowany w lutym 1945 r. przez NKWD został zesłany do obozu internowania nr 231 w obwodzie swierdłowskim na Uralu, gdzie przebywał w okresie 22.04.1945-16.01.1946. Następnie przewieziony do obozu w Brześciu i ostatecznie repatriowany do Polski w dniu 17.02.1946 r.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. – obrona Warszawy – komórka kolejarska zajmująca się obroną przeciwlotniczą. Żołnierz VII  Obwodu  „Obroża”  Okręgu  Warszawa  AK 6 Rejon “Helenów” – 10 kompania, dowódca plutonu nr 1745. Uczestnik Powstania Warszawskiego – walczył wraz ze swoim plutonem w  Lasach  Sękocińskich,  a  później  pomagał  wypędzonym  warszawiakom  osadzonym  w  obozie  przejściowym  w  Ursusie. Stopień wojskowy – podporucznik, pseudonim w AK – “Nik”
Posiadane odznaczenia:
Dodatkowe informacje:

Biogram powstał w oparciu o dane biograficzne Pana Szymańskiego z Muzeum Powstania Warszawskiego, Indeksu Represjonowanych oraz artykuł Niezalezna.pl “Historia i nowoczesność na torach. Polskie koleje i kolejarze w służbie Niepodległej”

Skany / fotografie: