Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Antoni Szczęśniak

Data urodzenia: 14.11.1899 r.
Miejsce urodzenia: Włosienica, pow. Oświęcim, woj. małopolskie
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki: Płoszczyca
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Służba w PKP: parowozownia Łuniniec, oddział Brześć nad Bugiem, DOKP Wilno – 1921-1923 ślusarz, 1923-1924 – pomocnik maszynisty, 1924-1939 – maszynista; po II wojnie światowej i powrocie do Kraju służba w DOKP Wrocław, MD Kamieniec – 13.05.1947-30.04.1954 maszynista parowozu, 01.05.1954-28.02.1957 – technik służby mechanicznej, następnie inżynier gosp. cieplnej; 01.03.1957-28.02.1960 r. – maszynista parowozu.
Represje – więzienia/obozy: aresztowany przez Sowietów 25.09.1939 r. i skazany sądownie 04.09.1940 r. Karę odbywał w łagrze Kargopolłag w obw. archangielskim w ZSRS, zwolniony w wyniku “amnestii” 01.09.1941 r.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: 1918-1921 – służba w Wojsku Polskim w oddziałach kolejowych. W czasie II wojny światowej ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 22.09.1941 r. i przydzielony do Baonu Saperów. Po ewakuacji z wojskiem na Bliski Wschód służył jako żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu; stopień wojskowy – plutonowy. Po demobilizacji w Wielkiej Brytanii 10.01.1947 r. w związku z decyzją o powrocie do Kraju, przebywał w obozie repatriacyjnym w Atcham, a następnie przybył do Polski w dniu 21.04.1947 r.
Posiadane odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-21, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1938 r.), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938 r.), Pamiątkowa Odznaka 2 Korpusu (rozkaz nr 288), Medal Wojska po raz pierwszy (1946 r.), Gwiazda Italii (1945 r.), Brązowa Odznaka “The War Medal 1939-45” (1946 r.)
Dodatkowe informacje:

Pan Szczęśniak pracował na kolei austriackiej w powiecie Oświęcim od 20.10.1916 r. jako uczeń ślusarski, by w latach 1917-1918 pracować tam jako pomocnik maszynisty.

Skany / fotografie: