Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Józef Hajdamowicz

Data urodzenia: 31.08.1895 r.
Miejsce urodzenia: Wejkuny, pow. Święciany, woj. wileńskie
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Waleria
Nazwisko rodowe matki: Obuchowicz
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Służba w PKP: 11.11.1918-31.05.1921 – warsztaty główne Nowoświęciany, DOKP Wilno – pomocnik maszynisty; 01.06.1921-01.06.1930 parowozownia stacji Mołodeczno – pomocnik maszynisty, 01.06.1930-01.09.1939 – Parowozownia Główna Grodno – maszynista II klasy. Po II wojnie światowej i powrocie do Polski – pracownik DOKP Poznań – 19.05.1947-30.04.1954 – Parowozownia Główna II klasy Gorzów Wlkp. – maszynista parowozu II klasy; od 01.05.1954 MD Gorzów – technik służby mechanicznej, a od lipca 1956 r. maszynista parowozu I klasy
Represje – więzienia/obozy: wywieziony przez Sowietów w 1940 r. do ZSRS – praca przymusowa w łagrach Magadanu. Zwolniony na mocy “amnestii” 28.12.1941 r.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: W czasie II wojny światowej ochotnik do Armii Polskiej w ZSRR – wcielony 02.03.1942 r. w Kermine (Uzbecka SSR). Po ewakuacji z wojskiem w kwietniu 1942 r. na Środkowy Wschód – żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu – przeszedł cały szlak bojowy jako maszynista kolejowy, stopień wojskowy – starszy saper. Zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii 17.12.1946 r. w związku z chęcią powrotu do Kraju, przebywał od 07.01.1947 r. w obozie repatriacyjnym w Atcham i powrócił do Polski 22.04.1947 r.
Posiadane odznaczenia: Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu, Medal Wojska po raz pierwszy, “Gwiazda Italii”, Brązowa Odznaka “The War Medal 1939/45”
Dodatkowe informacje:

Absolwent rosyjskiej szkoły miejskiej w Święcianach z roku 1909. W latach 1910-1918 pracował na kolejach rosyjskich – od ucznia w głównych warsztatach w Nowoświęcianach przez ślusarza do pomocnika maszynisty.

Skany / fotografie:

1. Józef Hajdamowicz – zdjęcie z 1947 r., źródło : Archiwum PKP w Sosnowcu