Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Kazimierz Kozianowski

Data urodzenia: 28.03.1909 r.
Miejsce urodzenia: Toruń
Imię ojca: Adam
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Zielińska
Data śmierci: 02.09.1995 r.
Miejsce śmierci: Toruń
Służba w PKP: Od 1936 r. pomocnik maszynisty, a następnie maszynista parowozu w Parowozowni Toruń. Po II wojnie światowej i odbyciu kary więzienia stalinowskiego szykanowany kontynuował pracę na PKP początkowo jako szeregowy pracownik na torach w Wąbrzeźnie, a następnie jako od 1949 r. znów jako maszynista parowozu w Toruniu aż do przejścia na emeryturę w 1969 r.
Represje – więzienia/obozy: aresztowany przez władze komunistyczne jesienią 1945 r., przetrzymywany w więzieniu w Toruniu przy ul. Piekary (“Okrąglak”) i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z art. 1 dekretu o PKWN za dalszy kontakt z podkomendnymi z AK na 4 lata więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Karę odbywał w więzieniu we Wronkach. Zwolniony na mocy amnestii w 1947 r., nadal pozbawiony był praw obywatelskich, co spowodowało utratę pracy na PKP.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: od stycznia 1940 r. żołnierz Polskiego Związku Powstańczego w Toruniu, następnie ZWZ-AK Okręg Pomorze (Toruń) – zaprzysiężony przez kierownika Wydziału I Komendy Pomorskiego Okręgu ZWZ – Wacława Ciesielskiego (ps. “Roman”). Do pracy konspiracyjnej wciągnął także 2 swoich braci – Adama i Bronisława. Pełnił funkcję łącznika-kolportera gazety “Polska Podziemna” na trasie Nasielsk – Sierpc – Toruń. Od początku 1942 r. mianowany komendantem ZWZ-AK dzielnicy Podgórz Garnizonu AK Toruń, ps. “Rufin”, której strukturę musiał stworzyć. Działania sabotażowe w Parowozowni Toruń – uszkadzanie parowozów i tym samym opóźnianie transportów niemieckich na front wschodni, działania dywersyjne poprzez kolportaż ulotek. Jego żołnierze otaczali także opieką jeńców pracujących w Toruniu, opieka nad rodzinami aresztowanych kolegów z AK. Pan Kozianowski na parowozie przewoził “spalonych” żołnierzy AK do Borów Tucholskich, Bydgoszczy i Chojnic.
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn, 1987 r.), Odznaka Pamiątkowa Okręgu Pomorskiego AK (1986 r.)
Dodatkowe informacje:

Pan Kozianowski był synem kolejarza. Absolwent szkoły powszechnej w Toruniu – Podgórzu. Kolejne 4 lat nauki odbywał w Seminarium Duchownym w Wieluniu (?), którego nie ukończył. Do 1936 r. pracował jako mechanik na lotnisku w Toruniu. Nie brał udziału w kampanii wrześniowej 1939 r., ponieważ był wyreklamowany przez PKP. Podczas okupacji niemieckiej kontynuował pracę na kolei. Prowadził najczęściej pociągi na trasie Toruń – Sierpc – Nasielsk – Warszawa. Po śmierci w 1995 r. Pan Kazimierz został pochowany na cmentarzu przy ul. Poznańskiej w Toruniu-Podgórzu – grób nr 298. Dane biograficzne pochodzą z archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.

Skany / fotografie:

1. Kazimierz Kozianowski, źródło : “Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939-1945”, wyd. FAPAK, tom XVIII, Toruń, 1994 r.