Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Jan Czelejewski

Data urodzenia: 1896-11-26
Miejsce urodzenia: Nowo Aleksandrówka, pow. Grodno, woj. białostockie
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Kazimiera
Nazwisko rodowe matki: Tarasewicz
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Służba w PKP: 21.09.1921-01.09.1939 – DOKP Wilno, parowozownia Wołkowysk, maszynista parowozu II klasy; od 27.02.1947 DOKP Gdańsk, MD Malbork jako maszynista II klasy, następnie I klasy; od 1960 r. MDP Elbląg -maszynista I klasy
Represje – więzienia/obozy: 12.1939-12.1941 – łagier Kniaź Pogost – praca jako ślusarz na kolejach sowieckich
Służba wojskowa lub konspiracyjna: 04.12.1941-01.12.1946 – Armia Polska w ZSRR, a następnie 2 Korpus Polski – 3 Dywizja Strzelców Karpackich, Baon Saperów Kolejowych, plutonowy
Posiadane odznaczenia: Gwiazda Italii
Dodatkowe informacje:

Pan Jan ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3 lata szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz. W latach 1916-17 służył w armii rosyjskiej – piechota, w stopniu plutonowego. W 1923 r. Pan Czelejewski ukończył kurs na pomocnika maszynisty, a w 1927 r. na maszynistę parowozu. Pod okupacją sowiecką pracował na kolei w Wołkowysku w okresie wrzesień-grudzień 1939 r.

Skany / fotografie: