Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Piotr Kocjan

Data urodzenia: 28.05.1913 r.
Miejsce urodzenia: Olewin, pow. Olkusz, woj. małopolskie
Imię ojca: Łukasz
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Klich
Data śmierci: 01.1945 r.
Miejsce śmierci: „marsz śmierci” z KL Gross-Rosen
Służba w PKP: Po przeniesieniu do rezerwy podjął w 1938 roku pracę radiotelegrafisty na dworcu kolejowym PKP w Jaworznie-Szczakowej. We wrześniu 1939 roku wraz z innymi kolejarzami z Jaworzna-Szczakowej został ewakuowany w głąb wschodniej Polski. Po powrocie do Olewina pracował w czasie II wojny światowej jako dróżnik na pobliskim przejeździe kolejowym znajdującym się między Rabsztynem i Troksem, położonym w pasie granicznym pomiędzy III Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem, utrzymując kontakty z działającymi w tym rejonie oddziałami partyzanckimi.
Represje – więzienia/obozy: Konspiracyjna grupa, do której należał Piotr Kocjan, została rozbita wskutek „wsypy” latem 1944 roku. Żandarmi hitlerowscy aresztowali go w jego rodzinnym domu w Olewinie nad ranem 29 sierpnia. Był więziony w Olkuszu, Sosnowcu i Mysłowicach, skąd po upływie półtora miesiąca skierowano go w transporcie więźniów do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przywieziony tam został 24.10.1944 roku, otrzymując numer obozowy 80894. Po kilku dniach spędzonych w obozie macierzystym Gross-Rosen przeniesiony został do podobozu „Arbeitslager Breslau II” we Wrocławiu, gdzie zmuszono go do niewolniczej pracy przy produkcji części do czołgów w zakładach „Linke Hoffman Werke A.G.”. W drugiej połowie stycznia 1945 roku, podczas ewakuacji więźniów z wrocławskiego podobozu do KL Gross-Rosen, Piotr Kocjan został zastrzelony przez esesmana z konwoju, kiedy z wyczerpania nie mógł już iść o własnych siłach. Został pochowany w bezimiennej mogile na trasie „marszu śmierci”.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: W latach 1936-1937 odbył służbę wojskową w 11 Pułku Piechoty 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty, stacjonującym w Tarnowskich Górach. W obliczu II wojny światowej jego jednostką przydziałową był 16 Pułk Piechoty w Tarnowie, do którego nie został jednak zmobilizowany ze względu na pracę w PKP. Po powrocie do rodzinnego domu w Olewinie po kampanii wrześniowej 1939 r. zaangażował się w 1941 roku w pracę konspiracyjną w organizacji „Orzeł Biały”, a następnie w ZWZ/AK.
Posiadane odznaczenia:
Dodatkowe informacje:

Wychowany w wielodzietnej rodzinie. Jego rodzice posiadali przed wojną niewielkie gospodarstwo rolne w Olewinie koło Olkusza. Jako eksternista zdał egzaminy z zakresu 6 klas gimnazjalnych w Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Przed wojną ożenił się z Zofią (ur. 19.03.1921 r.). Mieli dwoje dzieci – syna Józefa (ur. wiosną 1943 roku) i córkę Elżbietę (ur. jesienią 1944 roku, już w czasie pobytu Piotra Kocjana w obozie koncentracyjnym). Nazwisko Piotra Kocjana jest wymienione na : 1. pomniku obok kapliczki w Olewinie, powstałym w 1991 r. z fundacji śp. Józefa Klicha, a upamiętniającym 4 mieszkańców Olewina, którzy zginęli w czasie II wojny światowej w tym trzech którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych 2. pomniku, który upamiętnia mieszkańców Ziemi Olkuskiej, zamordowanych w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Jego odsłonięcie nastąpiło na starym cmentarzu w Olkuszu 12 czerwca 2005 roku. Wdowa po Piotrze Kocjanie – Zofia Kocjan zmarła 16 marca 2012 roku i została pochowana 19 marca na nowym cmentarzu w Olkuszu – sektor IPB, rząd 7, grób 9. Miała 91 lat. W tym grobie także symbolicznie jest upamiętniony Piotr Kocjan.

Źródło danych : http://cyra.wblogu.pl/pomnik-w-olewinie.html; http://cyra.wblogu.pl/niecodzienna-podroz-z-olkusza-olewina-do-muzeum-auschwitz-birkenau.html

Skany / fotografie:

1. Piotr Kocjan
2. Pomnik upamiętniający mieszkańców Ziemi Olkuskiej, zamordowanych w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, Stary Cmentarz w Olkuszu
3. Symboliczny grób Piotra Kocjana na nowym cmentarzu w Olkuszu
źródło : archiwum Adama Cyry