Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Piotr Mazan

Data urodzenia: 23.06.1901 r.
Miejsce urodzenia: Kupno, pow. Kolbuszowa, Podkarpacie
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki: Trętosicz
Data śmierci: 13.07.1958 r.
Miejsce śmierci: Wrocław
Służba w PKP: W II RP w DOKP Radom – 01.07.1934 r.-30.04.1935 r. – dyżurny ruchu – stacja Ostróg, pow. Zdołbunów, woj. wołyńskie; 01.05.1935-30.04.1937 – dyżurny ruchu – stacja Motriec (?); 01.05.1937-17.10.1939 r. – dyżurny ruchu – stacja Sarny, woj. wołyńskie. Po II wojnie światowej w PKP od 19.06.1946 r. w DOKP Wrocław – do 31.01.1956 r. w Wydziale Handlowo-Przewozowym jako adiunkt, referent; 01.02.1956-13.07.1958 r. w Zarządzie Przewozów jako ekonomista i technik służby administracyjnej.
Represje – więzienia/obozy: 17.10.1939-01.1942 – internowany przez Sowietów w ZSRS
Służba wojskowa lub konspiracyjna: 1917-1918 – żołnierz Legionów; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w latach 1919-1921; 1921-1934 – zawodowa służba wojskowa w II RP, stopień wojskowy – plutonowy; W czasie II wojny światowej ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 28.01.1942 r. i przydzielony do 5 kompanii eksploatacyjnej 5 Dywizji Piechoty. Po ewakuacji z Armią z ZSRS 05.08.1942 r. na Bliski Wschód przeniesiony do Baonu Saperów Kolejowych; następnie żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu – ruchomy zawiadowca stacji w Iraku – Mubarak, Khanaqin; W 1944. przetransportowany wraz z wojskiem do Włoch, stopień wojskowy – starszy sierżant. W styczniu 1946 r. przewieziony do Anglii, zdemobilizowany 07.05.1946 r. z uwagi na powrót do Kraju.
Posiadane odznaczenia: Medal Niepodległości (1932 r.)
Dodatkowe informacje:

W roku 1933 ukończył Liceum Handlowe w Przemyśle i zdał egzamin maturalny. W 1934 r. ukończył pomyślnie kurs adiunktów służby ruchowo-handlowej przy DOKP Lwów. Po II wojnie powrócił do Kraju w 09.05.1946 r. i zamieszkał we Wrocławiu. Zmarł w 1958 r.

Skany / fotografie: