Baza Kolejarzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Drukuj

Fidelis Olszewski

Data urodzenia: 01.11.1902 r.
Miejsce urodzenia: Brześć nad Bugiem
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Szydłowska
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Służba w PKP: 02.12.1919-1937 r. – Parowozownia Główna Brześć nad Bugiem, DOKP Wilno – palacz parowozu; na własną prośbę w okresie 1937-1939 pracował w Parowozowni Łuniniec na stacji Mikaszewicze jako palacz parowozu; Po II wojnie światowej i powrocie do Kraju na PKP od 27.01.1947 r. do 30.04.1954 r. – Parowozownia Pomocnicza Międzyrzecz – palacz parowozu, następnie pomocnik maszynisty parowozu; 01.05.1954-30.04.1963 MD Międzyrzecz – starszy brygadier służby mechanicznej, a od 01.07.1956 r. – pomocnik maszynisty parowozu I klasy. W 1963 r. przeszedł na rentę.
Represje – więzienia/obozy: 26.03.1940 r. aresztowany przez władze sowieckie, skazany wyrokiem sądu 09.09.1940 r. i wywieziony do obwodu archangielskiego, gdzie przebywał w łagrze Kargopolłag do momentu zwolnienia na mocy tzw. “amnestii” w dniu 19.11.1941 r.
Służba wojskowa lub konspiracyjna: 03.12.1923-01.05.1924 r. służba w Wojsku Polskim, zwolniony na PKP jako jedyny żywiciel rodziny; W czasie II wojny światowej ochotnik do Armii Polskiej w ZSRS – wcielony 18.12.1941 r.; po ewakuacji 01.04.1942 r. na Bliski Wschód – żołnierz 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu, z którym przeszedł cały szlak bojowy przez Bliski Wschód, Włochy (12’1943-07’1946) do Wielkiej Brytanii. Stopień wojskowy – starszy saper. Zdemobilizowany w 02.01.1947 r. w związku z powrotem do Polski. Do Kraju przybył w dniu 08.01.1947 r.
Posiadane odznaczenia: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Medal Wojska Polskiego, “Gwiazda Italii”
Dodatkowe informacje:

Pan Olszewski w latach 1908-1917 ukończył 7-klasową rosyjską szkołę powszechną w Brześciu nad Bugiem. Po śmierci ojca, uciekając z mamą przed inwazją niemiecką, w latach 1917-1918 przebywał na terenie Rosji w miejscowości Klincy woj. czernichowskie, by do Polski powrócić w 1918 r. W czasie II wojny światowej w okresie 17.09.1939-24.03.1940 r. pracował jako pomocnik maszynisty w miejscowości Mikaszewicze (pow. i woj. nowogródzkie). Po powrocie do Polski przebywał w okresie styczeń 1947-luty 1948 r. w Drezdenku, pozostając bez pracy.

Skany / fotografie:

1. Fidelis Olszewski – zdjęcie z 1949 r., źródło : Archiwum PKP w Sosnowcu
2. Świadectwo nr 28/M wydane przez Dowództwo 11 Baonu Saperów Kolejowych 3 DSK 2 Korpusu, Kompania Ruchu – Dział Mechaniczny z 29.08.1945 r. poświadczające uczestnictwo Pana Fidelisa Olszewskiego w okresie 28.02-01.06.1944 r. w kursie przygotowawczym i zdanie egzaminu na maszynistów parowozowych i pomocników maszynistów, źródło : Archiwum PKP w Sosnowcu