Kontakt

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

email : projekty@akfundacjakresy.pl