O Projekcie

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” przy wsparciu Fundacji Grupy PKP rozpoczęła realizację wieloletniego projektu elektronicznej bazy kolejarzy zasłużonych w walce o polską niepodległość w XX w. W bazie autorzy pragną upamiętnić polskich kolejarzy, “cichych bohaterów” walk o niezawisłość naszej Ojczyzny pod zaborami, w I czy II wojnie światowej, a także w okresie komunizmu.

Cele projektu

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” w oparciu o swe dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów dokumentujących i upowszechniających losy obywateli polskich walczących o niepodległość Polski na frontach II wojny światowej, w Kraju i poza jego granicami, pragnie poprzez realizację niniejszego projektu bazy „Kolejarze – zapomniani polscy bohaterowie” przywrócić pamięć i upowszechnić często nieznane powszechnie materiały o “cichych” bohaterach walk o niepodległość związanych z polskim kolejnictwem.
Układ portalu, pozyskiwanie danych biograficznych

W toku projektu powstał ogólnodostępny portal internetowy – baza danych “Kolejarze – zapomniani polscy bohaterowie” zawierający biogramy kolejarzy zasłużonych w XX w. w walce o niepodległość Polski czy to w Kraju, czy poza jego granicami.
Każdy z biogramów w naszej Bazie posiada ten sam układ tematyczny, dla większej przejrzystości zawartych w nich informacji. Zawarte na naszym portalu dane biograficzne pochodzą z archiwów polskich w Kraju i za granicą, archiwów z dawnych Kresów Wschodnich oraz kolekcji prywatnych.

Współtwórzmy go razem !

Zachęcamy rodziny kolejarzy i wszystkie osoby posiadające dane biograficzne o polskich kolejarzach zasłużonych w działalności wojskowej i konspiracyjnej do włączenia się do realizacji projektu. Współtworzenia go. Prosimy o przesyłanie danych biograficznych kolejarzy i pracowników kolei, których Państwa zdaniem warto byłoby w Bazie umieścić. Prosimy o udostępnienie skanów ich fotografii czy związanych z nimi archiwalnych dokumentów. Historycy z Fundacji “Kresy RP” opracują biogramy na podstawie przesłanych przez Państwa materiałów. Zamieszczony w elektronicznej bazie z dołączonymi archiwalnymi zdjęciami czy dokumentami biogram na lata stanowić będzie upamiętnienie zapomnianych bohaterów – polskich kolejarzy.

Jednocześnie nasi historycy nie będą ustawać w kwerendach w kolejnych archiwach, celem opracowania kolejnych danych biograficznych zasłużonych dla Polski kolejarzy i ich udostępnienia poprzez bazę projektu.

Poznaj życiorysy kolejarzy w naszej Bazie, ich liczba stale się zwiększa !

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej Bazy. Systematycznie pojawiać się w niej będą biogramy kolejnych osób, a także uzupełniane będą biogramy już w niej istniejące. Niestety bowiem materiały o polskich kolejarzach rozproszone są nie tylko na terenie Polski, ale także dawnych Kresów Wschodnich czy – w odniesieniu do osób, które po II wojnie światowej zmuszone były pozostać na emigracji – w środowiskach polonijnych. O niektórych osobach dane pozostały tylko w archiwach ich rodzin, stąd tak cenne będzie włączenie się Państwa do naszego projektu. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”.

Ogrom pracy, ale szczytny cel

Jesteśmy świadomi, że rozpoczęty przez nas projekt jest zadaniem zakrojonym na lata. Wiedząc jednakże, że nasza praca może przyczynić się do przywrócenia zbiorowej pamięci na temat osób wyjątkowych – polskich kolejarzy, pragniemy te działania kontynuować stale w przyszłości. Wierzymy, że obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i walk o jej granice z lat 1918-1921 jest do początku naszej pracy najlepszym momentem.

Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy polskie społeczeństwo, Rodacy poza Krajem, a także wszystkie zainteresowane osoby dzięki stworzonej przez nas Bazie będą mieli okazję poznać życiorysy osób wyjątkowych.
Biogramy jako materiały pomocnicze w nauce historii

Zachęcamy nauczycieli, edukatorów, instruktorów harcerskich, każdego z Państwa do wykorzystywania zawartych w Bazie biogramów do przybliżania dzieciom i młodzieży itp. najnowszej historii Polski, historii Państwa „małych ojczyzn” w formie warsztatów, zajęć tematycznych, jako wzbogacenie lekcji.

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnijmy wspólnie polskich kolejarzy i przywróćmy im zbiorową pamięć. Oni na to zasługują.

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu